Tiền là quyền lực, bạn phải có khát vọng khi nắm giữ nó.

Tiền là quyền lực, bạn phải có khát vọng khi nắm giữ nó.

Tiền bạc là lưỡi rìu chia dôi những bằng tưởng như bất khả phân.

ACE có suy nghĩ gì hông khi nói về tiền bạc tôi nghĩ nó thậm chí còn sắt hơn cả Lưỡi hái của tử thần. Vâng anh cũng như tôi, chúng ta hãy thay lưỡi rìu đó bằng cái gọi là Ông Cố Nội để phân làng, phân nét muốn phân ra sao thì phân.

Tiền bạc có thể làm cho ta vui sướng nhưng không cho ta hạnh phúc.

Đó là do ẻm nói vậy thôi chứ tôi nghĩ khác có tiền thì mới hạnh phúc, còm ẻm chắc cần nhiều hơn thế nữa Đặt biệt là độ dài và dẻo

Ở đâu vàng bạc chiếm lấy tâm hồn thì tin tưởng, hi vọng và tình yêu sẽ bị tống ra khỏi cửa

 

Tiền là một ông chủ tồi tệ nhưng lại là một người đầy tớ xuất sắc

 

 

Đời anh chỉ thiếu em, còm em ngoài tiền ra chẳng có gì

Có tiền mua em cũng được

 

W1ll14m

Bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đọc thêm x